Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Пътеводител за Комунистическа България
Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир
Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание?  
Автор: Сборник
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: УИ „Св. Климент Охридски”, БАН институт за литерат
Народност: българска
ISBN: 9789540729268
първо издание, 2010 год.
меки корици, 300 стр.
Цена: 10,00 лв  
В сборника се разискват актуални проблеми от теорията и практиката на Сравнителното литературознание у нас. Заявяват се редица нови подходи и ситуационни представи за функционирането на литературите в техните взаимодействия. Реални съпоставки/вписвания на писатели от различни литератури се разполагат в общи хипотези за съотнасяне. Историята на българското сравнително литературознание също е застъпена, за да се усети вътрешната приемственост и отвореността към чуждите въображаеми пространства.


СЪДЪРЖАНИЕ
I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ
Клео Протохристова - Тематологията в настъпление. Методологически предпоставки и методически оползотворявания (The Advance of Literary Thematics. Methodological Premises and Methodical Utilizations)
Огнян Ковачев - За ползата и вредата от термина „западноевропейска литература"
(On the Uses and Abuses of the Term "Western European Literature")
Николай Аретов - Какво стои зад (желанието за) сравнение? (The Desire to Compare,
what Stands behind It?)
Надя Данова - Отново за „оксидентализма" като образ на Другия (De nouveau sur
l`occidenialisme en tant qu`image de l`Autre)
Румен Цонев - За театрогеничната природа на музиката (Sur le caractère théâtrogénique de la musique)
Надежда Драгова - Стабилизиране и класификация на термините, с които оперира изследването на балканската култура (Тезиси) (Stabilisation et classification des termes, dont opère l`étude de la culture balkanique (Observations)
Борис Минков - Всичко, което се е случвало някога, вече се е случвало в града (Everything That Has Happened, Has Already Happened in the City)
Светла Черпокова - Тематичната археология - един възможен метод за изследване и преподаване на Немския романтизъм (L`archéologie thématique -une méthode possible de recherche et d`enseignement du Romantisme Allemand)
Румяна Л. Станчева - Балканските литератури и Западният модел (Les littératures balkani ques et le modèle occidental)
II. СРАВНИТЕЛНИЯТ ПОДХОД В ДЕЙСТВИЕ
Панайот Карагъозов - Интимните шеги на партоцентризма в романите „Шегата" на Милан Кундера и „Дивата Волност" на Анче Мин (The Intimate Jokes of Partocentrism in Milan Kundera`s The Joke and Anchee Min`s Wild Ginger)
Людмила Григорова - Френският литературен стереотип за англичанката. У Мопасан, в съпоставка с Чехов и Димитър Димов (The French Literary Model of the English Woman (in Maupassant`s Works, in Comparison with Chekhov and Dimitur Dimov)
Дияна Николова - Тематологията и нейните възможности в полето на традиционалистичния тип култура, или За един подход в литературознанието, приложен към изследването на античната и западноевропейската литература (La thématologie et ses possibilités dans le champ de la culture de tradition, ou Une démarche vers l`histoire et la théorie de la littérature, appliquée à la littérature antique et ouest- européenne)
Павлин Стоянов - Теорията на Бахтин и сравнителният метод (Bakhtin's Theory and the Comparative Method)
Антоанета Балчева - Усвояване на традицията между канона и модерността в южнославянските литератури (Between Canon and Modernity in South Slavic Literatures)
Лилия Кирова - В кръга на сравнението (Модернизацията на словесното и изобразителното творчество в две югоизточноевропейски страни) (Within the Comparison: Modernization in Literature and Art in Two Southeastern European Countries)
III. БЪЛГАРСКИЯТ И БАЛКАНСКИЯТ КОНТЕКСТ
Милена Кирова- Аврам и Далчев, или два начина да имаш родина (Abraham and Dal-chev, or Two Ways to Have a Motherland)
Русана Бейлери - Албанската литература и проблемът за хомогенността при сравнението. (The Albanian Literature and the Issue of Homogeneity in Comparison)
Йорданка Бибина - Анатомия на времето (Anatomy of Time)
Йонка Найденова - Унгаристиката в България - „отвън" и „отвътре" (The Hungarian Literature in Bulgaria - "Inside" and "Outside")
Магда Карабелова - OPERA SLAVICA, или Величко Тодоров - за едно научно разклонение на „Хомо бохемикус" (OPERA SLAVICA ou Velitchko Todorov -au sujet d'une ramification scientifique de Homo bohemucus)
Рая Кунчева - Сравнителният метод и понятието за литература. Михаил Арнаудов: наблюдение, генезис и универсален хоризонт (La métod comparative et la notion de littérature. Mihail Amaudov : observation, genèse et horizon universel)

В сборника се поставят актуални проблеми от теорията и практиката на сравнителното литературознание у нас. Заявяват се редица поби подходи и ситуационни представи за функционирането на литературите В техните взаимодействия. Сред авторите в сборника са Клео Протохристова, Милена Кирова, Рая Кунчева, Николай Аретов, Панайот Карагьозов, Светла Черпокова, Огнян Ковачев и др.
Из “Литературен вестник”
Търсене     
 
Важни Новини
Лятно работно време
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Лятно работно време
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2019 г.
Весела Коледа
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2017г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Учението на Православната църква за Светото Предание и нейното отношение към новия календарен стил
2. Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир
3. Българска старина, книга 1
4. Нашата ВЯРА
5. Тунелът на надеждата
6. Подписът на Кафка
7. Поздрави от мен боговете
8. Загадката на дунавската цивилизация
9. Главните прокурори. От Татарчев до Гешев
10. Ей така... За актьора Тодор Близнаков

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com