Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Част IV • Есета - Колективният фалш
За техниката на актьорската игра
Автор: Михаил Чехов
Раздел: Театрознание
Издателство: Изток-Запад
Цена: 15,00 лв
Повече за книгата
Забравеното Средновековие
Спасени съкровища на България/ Rescued treasures of Bulgaria 
Автор: Колектив
Раздел: Нумизматика, сфрагистика, ордени, съкровища
Издателство: Национален археологически институт и музей - БАН
Народност: българска
ISBN: 9789549472653
първо издание, 2018 год.
меки корици, 184 стр.
Цена: 15,00 лв  
Куратори на изложбата: Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев

Научна концепция и организация: Христо Попов, Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев (НАИМ-БАН), главен инспектор Ангел Папалезов - началник сектор„Престъпления, свързани с културно-исторически ценности" при Главна дирекция „Национална полиция", главен инспектор Емил Александров - началник на сектор „Трафик на културни ценности" при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" © Автори на текстовете: Емил Александров, Веселин Игнатов, Камен Бояджиев, Галина Грозданова, Христо Попов, Кръстю Чукалев, Редактори: Камен Бояджиев, Христо Попов, Кръстю Чукалев

Консервация и реставрация: Мария Тасева, Чавдар Чомаков, Петя Пенкова, Дана Златанова, Нина Диянова Екип: Петя Андреева, Бистра Божкова, Слава Василева, Галина Грозданова, Яна Димитрова, Мирослава Доткова, Красимира Карадимитрова, Калин Маджаров, Станимира Танева

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Археологически обекти - сцени на криминални престъпления - Христо Попов, Камен Бояджиев, Кръстю Чукалев

Войната срещу културното-историческото наследство - Емил Александров

Алчни погледи, отправени все по-назад във времето - Камен Бояджиев, Христо Попов

В преследване на металите - Христо Попов

Съсипването и поругаването на гробовете на нашите предци - Христо Попов

Ограбването на тракийските колесници - Христо Попов

Варварското унищожение на древните селища - Веселин Игнатов, Христо Попов

За култовите обекти, християнските ценности и днешните условия - Галина Грозданова

****

Curators of the exhibition: Kamen Boyadzhiev, Krastyu Chukalev

Scientific concept and organization: Hristo Popov, Kamen Boyadzhiev, Krastyu Chukalev, chief inspector Angel Papalezov -chief of "Property & Cultural Heritage Crime" Sector in General Directorate National Police, chief inspector Emil Alexandrov -chief of "Traffic of cultural goods" Sector in General Directorate for Combating Organized Crime

©Authors of the texts: Emil Alexandrov, Veselin Ignatov Kamen Boyadzhiev, Galina Grozdanova, Hristo Popov, Krastyu Chukalev, Editors: Kamen Boyadzhiev, Hristo Popov, Krastyu Chukalev Conservation and Restoration of exhibits: Maria Taseva, Chav-dar Chomakov, Petya Penkova, Dana Zlatanova, Nina Diyanova

Team: Petya Andreeva, Bistra Bozhkova, Slava Vassileva, Galina Grozdanova, Yana Dimitrova, Miroslava Dotkova, Krassimira Karadimitrova, Kalin Madjarov, StanimiraTaneva


CONTENTS:

Foreword

Archaeological sites - crime scenes - Hristo Popov, Kamen Boyadzhiev, Krastyu Chukalev

The war against cultural heritage - Emil Alexandrov

Greedy stares ever farther back into the past - Kamen Boyadzhiev, Hristo Popov

Chasing metals - Hristo Popov

Ravaging and desecrating the graves of our ancestors - Hristo Popov

Looting Thracian chariots - Veseiiri Ignatov, Hristo Popov

Barbarian devastation of ancient settlements - Hristo Popov

On the cult placesq Christian values and modern living conditions - Galina Grozdanova
Търсене     
 
Важни Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2017г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2016г.
Светли празници!
Годишна класация 2015г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. В тъжните дни не говорим за птици - Съвременна португалска поезия
2. Апостол Павел, Филипи и Филипопол
3. Сибирски тетрадки
4. Средновековна литературна символика
5. Покаяние господне. Присъници, Бдения, Сънописи
6. Пияните мисли на една трезва глава
7. За свобода и съвършенство - Биография на Яне Сандански
8. Дневникът на една писателка
9. Генезис на западния рационализъм
10. Елементарна теория на музиката

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com