Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Новият Атанор. Начала на Философската фантастика, том 1
Thracia XXIV 
Автор: Колектив
Раздел: Историческа периодика, Балканският полуостров преди Аспарух
Издателство: БАН
Народност: българска
ISBN: 0204987211
първо издание, 2019 год.
меки корици, 456 стр.
Цена: 15,00 лв  
Прикачен файл:
СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

Проф. Александър Фол - казаното и премълчаното
Prof. Alexsander Fol - The Said, The Held Back


Valeria Fol
Mycenaen Thrace - a Theme to be Continued

Йоана Спасова-Дикова
Добрият и мъдър кентавър Фоlоs
Joanna Spassova-Dikova
The Good and Wise Centaur Фоlоs

Жоржета Назърска
Интелектуалката Вера Бояджиева-Фол (1893-1989)
georgeta Nazarska
The Intellectual Vera Bojadjieva-Fol (1893-1989)

Калин Порожанов
Thracia Pontica / Тракия Понтика - 40 години по-късно
Kalin Porozhanov
Thracia Pontica - 40 Years Later

София Василева, Веселина Иванова
проф. Александър Фол и създаването на Националния исторически музей
Sоfia Vassileva, Vesselina Ivanova
Professor Alexander Fol and the Establishing of the National History Museum

Ирина Шопова
Александър Фол - Създателят. Една епоха в тракологията
Irina Shopova
Alexander Fol - the Creator. An Era in Thracology

Мая Аврамова
Александър Фол - казаното, премълчаното
Maya Avramova
Alexander Fol - The Said, The Held Back

Древна Тракия и Траките: пространства и комуникации
Ancient Thracia: Spaces and Communications


Ваня Лозанова.
Сакрална инфраструктура в Пангейския регион 6-5 в.пр.Хр.
Vanya Lozanova-Stancheva -
Sacral Infrastructure in the Pangaion Region in the 6th-5,h Century BC

Martin Hristov
ЕВА Anatolian Influences in Southeast Europe: Some New Examples from Thrace

Кабалан Мукарзел
Удобната забрава: разрушаването на Вавилон през 689 г. пр. Хр. в царските надписи на Синахериб и Асархадон
Kabalan Moukarzel
The Convenient Oblivion: The Destruction of Babylon during 689 BC in the Royal Inscriptions of Sennacherib and Esarhaddon

Васил Марков
Златовръх като природен код на Космическата планина
Vassil Markov
Zlatovrh Peak as a Natural Code of the Cosmic Mountain

Майя Василева
Прорицателят Мопсос
Maya Vassileva
The Seer Mopsos

Miroslav Izdimirski
Xerxes' Canal at Mount Athos and the Achaemenid Administrative and Economic System

Mina Tasseva Bencheva
Aspects de Г image de la Thrace dans le discours religieux de Antiquite

Светлана Янакиева
Още веднъж за името Aleksandros, и палеобалканското лингвистично пространство
Svetlana Yanakieva
Again on the Name Aleksandros and the Palaeo-Balkan Linguistic Space

Петър Димитров
Траки и сол: достоверните преки данни на епиграфиката
Peter Dimitrov
Thracians and Salt: True Direct Evidence of Epigraphy

Живко Жеков
Генезис и развитие на одриската държавност
Jivko Jekov
Genesis and Development of Odrysian Statehood

Павлина Девлова
По въпроса за градоустройството на Аполония Понтика в Късноархаичната и Класическата епохи
Pavlina Devlova
Urban Planning of Apollonia Pontica during the Late Archaic and Classical Periods

Катя Меламед
Експедиция Банско. 30 години след началото: резултати
Katya Melamed
Bansko Expedition - 30 years late

Иван Дуков
Скално изсечен обект до параклис „Св. Петка", Асеновград
Ivan Dukov
Rock-Cut Object near the St. Petka Chapel in Asenovgrad

арх. Адриана Сърбова
Границите в тракийската култова архитектура
Adriana Sarbova
Boundaries in Thracian Cult Architecture

Георги Мишев
Самотракийските божества в заклинание от Късната античност
Georgy Mishev
The Samothracian Gods in an Incantation from the Late Antiquity

Денис Исаев
Видове време и взаимодействията им в пространствата на епоса „Веда Словена"
Denis Isaev
The Types of Time and their Interactions in the Spaces of the Epos Veda Slovena

Диляна Ботева
За употребата на боговете при военно-политически сблъсъци в Римската империя: Тулий Менофил срещу Максимин Тракиец
Dilyana Boteva
Using Gods in Military Clashes in the Roman Empire: Tullius Menophilus against Maximinus Thrax

Стефан Янакиев
Приносът на професор Александър Фол в проучването на историята на Тракия и траките в Римската епоха
Stefan Yanakiev
The Contribution of Professor Alexander Fol in the Study of the History of Thrace and the Thracians in the Roman Empire

Търсене     
 
Важни Новини
-20% намаление
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
-20% намаление
Ново работно време
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2019 г.
Весела Коледа
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Времеубежище
2. Песоа Фернандо
3. Лавър
4. Толкова е кратко: Стихотворения 1969 - 2019
5. Пътувания из Украйна и Русия
6. За феномена на духа в изкуството и науката
7. Преди да се затворят времената
8. Новият Атанор. Начала на Философската фантастика, том 1
9. Загадката на дунавската цивилизация
10. За официалния език на Република Северна Македония

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com