Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944 - 1964 г.)
В съда влизат убитите
Автор: Надежда Любенова
Раздел: Извори и документи
Издателство: Макрос
Цена: 12,00 лв
Повече за книгата
Речник на българския език, том 01, А - Б 
Автор: Колектив
Раздел: Български речници
Издателство: БАН Марин Дринов, ЕТ Емас
Народност: българска
ISBN:
второ издание, 2001 год.
твърди корици, 1080 стр.
Цена: 35,00 лв  
ПРЕДГОВОР КЪМ ДОПЪЛНЕНОТО И ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ НА РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (т. I-VIII)
Многотомният тълковен "Речник на българския език" е лексикографски труд от академичен тип, който обхваща в най-голяма пълнота словното богатство на българския език в неговите разновидности — книжовен език, разговорна реч, просторечие, диалекти и отчасти жаргон. Уникални за нашето речниково дело са и хронологическите граници на лексиката, включена в Речника — от 20-те години на 19 в. (по-точно от 1824 г., когато се отпечатва написания на живия народен език "Рибен буквар" от д-р Петър Берон) до наши дни.
Към това първо по рода си у нас мащабно, многоаспектно и детайлно описание на лексиката на българския език, съобразено с постиженията на съвременната лексикология и лексикографска теория и практика, се пристъпи през 60-те години на 20 век в Института за български език при Българската академия на науките и по-точно — в специализираното научно звено Секция за българска лексикология и лексикография. След изработването на концепцията на речника и широкото й обсъждане в научните езиковедски среди у нас, след изработването на пробни речникови статии за думи от различни части на речта и установяването на моделите на дефинициите за определени класове думи, започва съставянето на том първи от Речника на българския език, публикуван през 1977 г.
От тогава до днес малобройният за мащабите на Речника авторски колектив, преодолявайки редица затруднения предимно от финансов характер, изработи и предостави на културната ни общественост десет тома от него (до буква Н включително), които съдържат 77 951 думи. В процес на окончателна подготовка за отпечатване са следващите два тома — 11 (буква О), и 12 (част от буква П) от предвидените общо около 20 тома. От публикуваните досега десет тома от Речника на книжния пазар днес могат да се намерят само том 9 и том 10. Началните томове отдавна вече са изчерпани. Това означава, че читателите, които биха искали да си набавят всички, отпечатани до днес томове на Речник на българския език, не могат да го сторят. Затруднен е пътят на един уникален филологически труд до читателската публика, за която е предназначен.
Това е основната причина, която мотивира решението на редакционната колегия да пристъпи към ново издание на първите осем тома от Речника, за да отговори на потребителските нужди на книжния пазар. Допуснатата досега издателска недалновидност да се мисли само от том за том, а не в перспектива за поредицата от томове като цяло, която читателят би могъл да закупува в продължение на десетилетия, а защо не и на столетие, сега трябва да бъде преодоляна, макар и с цената на извънредни усилия.
Задачата би била облекчена, ако би се пристъпило към преиздаване на публикуваните томове, съставени до началото на 90-те години на изминалия век. Тогава обаче езиковата картина на света, която отразява Речникът, би била в известна степен несъответстваща на действителността у нас след 1989 г., когато настъпиха дълбоки промени в обществено-политическия и икономическия живот в страната ни, намерили отражение в лексиката и стилистиката на българския език. Казано с други думи, едно преиздаване на речник, работен преди 30 години би било вече непълно, а и неизбежно остаряло за съвременния и бъдещия читател, като се имат предвид динамичните развойни процеси в лексиката, особено през последното десетилетие на 20 век, и непрекъснатото й обновяване до наши дни. Ето защо редакционната колегия на Речника прие по-трудното, по-целесъобразно и в интерес на читателите решение — да обогати и осъвремени преиздаваните томове с нови думи и значения, термини и устойчиви съчетания, характерни особено за общуването в общестевено-политическата сфера на съвременния живот, за езика на науката, медиите и за битовата реч. По-голямата част от тях са чужди думи, предимно от английски език, непознати в нашия език преди 10, 20 или 30 години, но сега утвърдени в обществената комуникация. Такива са напр. думите аудиовизуален, анонс, анонсирам, атлантизъм, бодигард, брокер, видео, визия, евроатлантически, екшън, джипи ('семеен лекар'), клонирам, клонинг, термини като геном, логистика, логистичен, плейър, мишка (на компютър), дистанционно управление и мн. др.
По-ограничен е броят на новите думи и съчетания, създадени на домашна почва със словообразувателните средства на българския език, или на нови значения на съществуващи в езика ни думи като напр. безхаберие, борец, борче ('мафиот'), висаджия, вкуснотия, гадняр, гаднярски, депесарски, бесепар, бесепарски, евролевица, изцепка и др.
Освен обогатяване на словника с нови думи, значения и съчетания, преиздадените томове са преработени и усъвършенствани по отношение на дефинициите на отделни думи, особено на термини, чието тълкуване е било повлияно от по-стари научни теории. Дефинирането на думи от обществено-политическата лексика се деидеологизира, осъвременяват се стилистични характеристики на лексикални единици, там където е настъпила промяна в сферата им на употреба или в емоционално-оценъчната им стойност.
Положени са и усилия да се осъвременят в известна степен и примерите, с които се илюстрира употребата на думите в речта предимно с текстове от творби на съвременни автори и от съвременната публицистика.
Надяваме се, че допълненото и преработено издание на томовете от Речник на българския език ще намери добър прием сред ценителите и изследователите на българското слово. Защото той е не само универсален езиков справочник, а и книга за езиковата памет на народа ни, за народностно самопознание.

* * *
Преработката и допълването на Речника на българския език е извършена от настоящия състав на Секцията за българска лексикология и лексикография, който е значително променен в сравнение с колектива, изработил първото издание на първите томове.
Търсене     
 
Важни Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2019 г.
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2019 г.
Весела Коледа
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2018 г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2017г.
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2016г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Изворът
2. Репресивната политика на комунистическата власт срещу Православната църква в България (1944 - 1964 г.)
3. Pape Satàn aleppe | Хроники на едно течно общество
4. В съда влизат убитите
5. Трактати
6. Ритуали и древни тайнства в българския обреден календар. Код и преходи в чародействата
7. София моят роден град
8. Християнското кино. Топики на сакралното в кинематографията
9. Добричката епопея - септември 1916 г.
10. Лекции по философия в рамките на шест часа и четвърт

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com