Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Ще произнасям само гласните
Граничен контрол в Република България 
Автор: Мария Лечева
Раздел: Военна история и техника, разузнаване, Правна литература
Издателство: ВСУ”Черноризец Храбър”
Народност: българска
ISBN: 9789547154148
първо издание, 2008 год.
меки корици, 256 стр.
Цена: 16,00 лв  
Прикачен файл:
В европейското политическо пространство през последните две десетилетия настъпиха такива промени, последиците от които нямат аналог в цялата история на континента. Двуполюсният модел на международните отношения, който се зароди именно в Европа, се разпадна в резултат на политически и икономически процеси, породени от навлизането в ерата на високотехнологичното информационно общество. Преобладаващо военните симетрични рискове и заплахи за сигурността и обществения ред, характерни за Студената война, отстъпиха място на несиметричните опасности - нови, нетрадиционни форми на международен тероризъм, търговия с наркотици, общоопасни средства и оръжия, незаконен трафик на хора.
В резултат от встъпването на Република България в НАТО и Европейския съюз част от българските граници се превърнаха във външна граница на Европейския съюз. Пред българската държава стои важната задача да отговори на изискванията за включване в Шенгенското пространство. Става дума за постигане на способност за носене на изключителна отговорност. Това е така, защото, като изграждат зона за свобода, сигурност и правосъдие, страните от Шенген поемат риска да прехвърлят отговорността за своята вътрешна сигурност в ръцете на своте шенгенски партньори. Подобна система, основана на взаимно доверие, може да функционира ефективно при условие, че партньорите прилагат едни и същи стандарти при реализиране на мерките, заложени в Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. Всяко несъответствие, свързано с охраната на външните граници и визовия режим, би могло да причини непредсказуеми последици в борбата с международния тероризъм трансграничната престъпност.

Динамиката на развитие на интеграционните процеси в областта на граничния контрол, както и заплахите за националната сигурност и обществения ред обуславят необходимостта от интегрирано гранично управление. То изисква значително разширяване на спектъра на сътрудничеството и налага необходимостта от съвместно стратегическо планиране между всички институции, които имат отношение към охраната и контрола на границата. Безспорно проблемите, свързани с граничното управление, не могат да бъдат решени единствено на границата, а изискват действия на всички нива в национален и международен план. Модерният граничен мениджмънт се дефинира като реализация от компетентните държавни органи на система от мерки за своевременно разкриване и оценка на опасностите, идентифициране на нарушенията и техните извършители и отстраняване на негативните последици. Тази дейност се основава на задълбочен стратегически анализ както на реалните потенциални рискове и заплахи на тенденциите в икономическата, политическа и криминогенна ситуация, така и на оценка и развитие на способностите за ефективно противодействие на граничните престъпления и нарушения. Целта е постигане на необходимия капацитет от възможности за извършване на ефективни гранични проверки и наблюдение, предотвратяване и пресичане на посегателства срещу обществения ред и националната сигурност. Постигането на тази цел е невъзможно без координация и взаимодействие на национално и на международно ниво в съответсвие с Договора за Европейската общност и Договора за Европейския съюз, Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, както и националната провнонормативна уредба в частта й за контрола на границите.

Република България подкрепя интеграционния подход за гранично управление в Европейския съюз. Усилията на страната за постигане на готовност за пълно реализиране на Шенгенското законодателство са насочени към възприемане на съвременни форми на международен информационен обмен, размяна на офицери за връзка, изгрждане на съвместни контактни служби на ГКПП; практическо приложение на трансграничното наблюдение и преследване; въвеждане на опростени процедури за преминаване през ГКПП, в т.ч. "контрол на едно спиране"; специализирано граничнополицейско обучение.

Постигането на главната цел на системата за интегриран граничен контрол - повишаване на ефективността на системата за защита на сигурността на страната и на партньорите от Европейския съюз, е органически свързано с принципа за безпрекословно зачитане на правото на свободно придвижване на гражданите. Само по този начин посочената цел може да се превърне в системообразуващ фактор, който де свърже в стройна система комплекса от правни, организационни, информационни, специални и други мерки за охрана и контрол на границата. Субектите, на които е възложено да реализират тази комплексна система от мерки, са Главна дирекция "Гранична полиция" и другите органи на Министерството на вътрешните работи, Изпълнителна агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Морска администрация", Нацоиналната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, ИА "Рибарство и аквакултури", службите за контрол по опазване на околната среда (РИОКОЗ), структурите на Военноморския флот, органите на местната власт и неправителствените организации.

Целта на настоящия лекционен курс е да се разкрият и систематизират правните и организационните основи на интегрираната система за граничен контрол и да се откроят както проблемите, така и възможните решения за тяхното отстраняване, което би повишило ефективността на сътрудничеството между тях.

Книгата е предназначена за студентите и докторантите от Професионално направление "Национална сигурност" на ВСУ "Черноризец Храбър". Може да се ползва и от студентите от други специалности и университети, както и в различните форми на обучение през целия живот ("Life Long Learning") на служителите от граничния контрол.
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
ВАЖНО! КНИЖАРНИЦА „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ” ИЗЛИЗА В ПОЧИВКА ОТ 22 ДО 24 СЕПТЕМВРИ ВКЛЮЧИТЕЛНО!
Нашата витрина
ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА КНИЖАРНИЦА „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ” НА 6 СЕПТЕМВРИ (СРЯДА)
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Ще произнасям само гласните
2. Психодрама и травма. Да отиграеш болката
3. Въведение в Дунавската писменост
4. Произходът на прабългарите - Дебатът през XXI век
5. Трилогия
6. Среща с тайнството. Съвременен поглед към Православието
7. Духът на Царя. Неразказаните истории на цар Борис III и двореца "Врана"
8. Евреи, чехи и руснаци в Разград от края на XIX до средата на XX век
9. Наши хора по класификацията на БКП
10. Соцът – битие и бреме. Истории от 60-те и 70-те

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com