Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Голямото вписване или какво сравнява сравнителното литературознание?  
Автор: Сборник
Раздел: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: УИ „Св. Климент Охридски”, БАН институт за литерат
Народност: българска
ISBN: 9789540729268
първо издание, 2010 год.
меки корици, 300 стр.
Цена: 10,00 лв  
В сборника се разискват актуални проблеми от теорията и практиката на Сравнителното литературознание у нас. Заявяват се редица нови подходи и ситуационни представи за функционирането на литературите в техните взаимодействия. Реални съпоставки/вписвания на писатели от различни литератури се разполагат в общи хипотези за съотнасяне. Историята на българското сравнително литературознание също е застъпена, за да се усети вътрешната приемственост и отвореността към чуждите въображаеми пространства.


СЪДЪРЖАНИЕ
I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ
Клео Протохристова - Тематологията в настъпление. Методологически предпоставки и методически оползотворявания (The Advance of Literary Thematics. Methodological Premises and Methodical Utilizations)
Огнян Ковачев - За ползата и вредата от термина „западноевропейска литература"
(On the Uses and Abuses of the Term "Western European Literature")
Николай Аретов - Какво стои зад (желанието за) сравнение? (The Desire to Compare,
what Stands behind It?)
Надя Данова - Отново за „оксидентализма" като образ на Другия (De nouveau sur
l`occidenialisme en tant qu`image de l`Autre)
Румен Цонев - За театрогеничната природа на музиката (Sur le caractère théâtrogénique de la musique)
Надежда Драгова - Стабилизиране и класификация на термините, с които оперира изследването на балканската култура (Тезиси) (Stabilisation et classification des termes, dont opère l`étude de la culture balkanique (Observations)
Борис Минков - Всичко, което се е случвало някога, вече се е случвало в града (Everything That Has Happened, Has Already Happened in the City)
Светла Черпокова - Тематичната археология - един възможен метод за изследване и преподаване на Немския романтизъм (L`archéologie thématique -une méthode possible de recherche et d`enseignement du Romantisme Allemand)
Румяна Л. Станчева - Балканските литератури и Западният модел (Les littératures balkani ques et le modèle occidental)
II. СРАВНИТЕЛНИЯТ ПОДХОД В ДЕЙСТВИЕ
Панайот Карагъозов - Интимните шеги на партоцентризма в романите „Шегата" на Милан Кундера и „Дивата Волност" на Анче Мин (The Intimate Jokes of Partocentrism in Milan Kundera`s The Joke and Anchee Min`s Wild Ginger)
Людмила Григорова - Френският литературен стереотип за англичанката. У Мопасан, в съпоставка с Чехов и Димитър Димов (The French Literary Model of the English Woman (in Maupassant`s Works, in Comparison with Chekhov and Dimitur Dimov)
Дияна Николова - Тематологията и нейните възможности в полето на традиционалистичния тип култура, или За един подход в литературознанието, приложен към изследването на античната и западноевропейската литература (La thématologie et ses possibilités dans le champ de la culture de tradition, ou Une démarche vers l`histoire et la théorie de la littérature, appliquée à la littérature antique et ouest- européenne)
Павлин Стоянов - Теорията на Бахтин и сравнителният метод (Bakhtin's Theory and the Comparative Method)
Антоанета Балчева - Усвояване на традицията между канона и модерността в южнославянските литератури (Between Canon and Modernity in South Slavic Literatures)
Лилия Кирова - В кръга на сравнението (Модернизацията на словесното и изобразителното творчество в две югоизточноевропейски страни) (Within the Comparison: Modernization in Literature and Art in Two Southeastern European Countries)
III. БЪЛГАРСКИЯТ И БАЛКАНСКИЯТ КОНТЕКСТ
Милена Кирова- Аврам и Далчев, или два начина да имаш родина (Abraham and Dal-chev, or Two Ways to Have a Motherland)
Русана Бейлери - Албанската литература и проблемът за хомогенността при сравнението. (The Albanian Literature and the Issue of Homogeneity in Comparison)
Йорданка Бибина - Анатомия на времето (Anatomy of Time)
Йонка Найденова - Унгаристиката в България - „отвън" и „отвътре" (The Hungarian Literature in Bulgaria - "Inside" and "Outside")
Магда Карабелова - OPERA SLAVICA, или Величко Тодоров - за едно научно разклонение на „Хомо бохемикус" (OPERA SLAVICA ou Velitchko Todorov -au sujet d'une ramification scientifique de Homo bohemucus)
Рая Кунчева - Сравнителният метод и понятието за литература. Михаил Арнаудов: наблюдение, генезис и универсален хоризонт (La métod comparative et la notion de littérature. Mihail Amaudov : observation, genèse et horizon universel)

В сборника се поставят актуални проблеми от теорията и практиката на сравнителното литературознание у нас. Заявяват се редица поби подходи и ситуационни представи за функционирането на литературите В техните взаимодействия. Сред авторите в сборника са Клео Протохристова, Милена Кирова, Рая Кунчева, Николай Аретов, Панайот Карагьозов, Светла Черпокова, Огнян Ковачев и др.
Из “Литературен вестник”
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Важно! 4 март (понеделник) ще бъде почивен ден за книжарницата
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2023 г.
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО НОВА ГОДИНА
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Високи прозорци
2. Васил Левски: "Да възкръсне България с пълна свобода"
3. През август ще се видим
4. Технофеодализъм
5. От кражби до убийства. Криминалните престъпления в България (1944-1989 г.)
6. Георги Кьосеиванов. Прокуденият премиер
7. Въведение в постмодернизма. Визуален пътеводител
8. Лекции по византийска философия
9. Homo sacer IV.2: Употребата на телата
10. Песен на песните Соломонови

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com