Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Яна Язова. Събрани стихотворения
Лутанията на възпитаника Тьорлес
Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina 3: П. А. Сырку в Болгария (1878-1879) 
Автор: Сборник
Раздел: Световни мемоари и биографии
Издателство: Боян Пенев
Народност: българска
ISBN: 13144170
първо издание, 2012 год.
меки корици, 430 стр.
Цена: 12,00 лв  
В основата на настоящата книга стоят съхраняваните в Санкт-Петербургския филиал на Архива на Руската академия на науките и в Ръкописния отдел на Руската национална библиотека 17 непубликувани писма на П. А. Сирку от периода на престоя му в България, които съдържат ценен материал за заниманията и преживявания на младия руски учен в българските земи и разкриват редица малко известни детайли за атмосферата в страната по това време. Останалите 61 документа, които публикуваме тук. отразяват предисторията и по-широкия контекст на пътешествието на П. А. Сирку (в частност проекта на А. Н. Пипин за организиране на „Българска експедиция"), както и контактите на руския учен с България след 1879 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод (А. Н. Николов, Л. А. Геро)
I. П. А. Сирку: биографичен очерк (Л. А. Геро)
П. Пътешествието на П. А. Сирку в България през 1878-1879 г. (А. К Николов)
1. Предистория: проектът на А. Н. Пипин за „Българска експедиция" (1876)
2. Руските окупационни власти и българските старини (1878-1879)
3. Пристигането на С. Веркович в Русия и неговите контакти с П. А.Сирку
4. П. А. Сирку в България (5.IX.1878 - септември 1879)
5. Организацията и провалът на на „Българската експедиция"
6. Епилог: контактите на П. А. Сирку с България след 1879 г.
III. Документи (А. Н. Николов, Л. А. Герд)
1. Пипин А. К Предварителни положения за историко-етнографско проучване на южнославянските земи, особено на България (1876 г.) (превод)
2. Писмо на П. А. Сирку до С. Веркович. Санкт-Петербург, 17.1Х.[1877]
3. Откъси от брошурата „Седем годишно страдание на С. И. Верковича в Россия" (Русчук, 1885)
4. Циркулярно писмо на Търновски губернатор Н. С. Щербински до началниците на окръзи и до полицейския началник на Търново. Търново, 3. IV. 1878 (превод)
5. Писмо на П. А. Сирку до В. И. Ламански. Б. м., 8.VI.1878 (превод)
6. Писмо на П. А. Сирку до А. А. Куник. Букурещ, 21.VII. 1878 (превод)
7. Писмо на П. А. Сирку до В. И. Ламански. Търново, 14.IX.1878 (превод)
8. Писмо П. А. Сирку до В. И. Ламански. Търново, 19.IX.1878 (превод)
9. Писмо на П. А. Сирку до В. И. Ламански. Горни Турчета (Бяла черква), 29.Х. 1878 (превод)
10. Писмо на П. А. Сирку до А. А. Куник. Горни Турчета (Бяла черква), 29.Х. 1878 (превод)
11. Писмо на П. А. Сирку до А. Н. Пипин. Крамолин, 19.XI.1878 (превод)
12. Писмо на П. А. Сирку до Т. Д. Флорински. Севлиево, 10.XII.1878 (превод)
13. Писмо на П. А. Сирку до А. Н. Пипин. Севлиево, 12.XII.1878 (превод)
14. Писмо на П. А. Сирку до В. И. Ламански. Севлиево, 13.XII.1878 (превод)
15. Писмо на П. А. Сирку до В. И. Ламански. София, 28.XII.1878 (превод)
16. Писмо на П. А. Сирку до А. А. Куник. Пловдив, 1.II. 1879 (превод)
17. Писмо на П. А. Сирку до В. И. Ламански. Пловдив, 1.II.1879 (превод)
18. Писмо на П. А. Сирку до А. Н. Пипин. Пловдив, началото на февруари 1879 (превод)
19. Писмо на П. А. Сирку до А. А. Куник. Пловдив, 5.II.1879 (превод)
20. Етнографски проучвания на член-сътрудника [на Императорското Руско географско дружество] П. А. Сирку в България [1879] (превод)
21. Писмо на П. А. Сирку до Ф. И. Успенски. Татар-Пазарджик, 19.111.1879 (превод)
22. Писмо на П. А. Сирку до М. Дринов. Пловдив, 31.III. 1879 (превод)
23. Писмо на П. А. Сирку до В. И. Ламански. Браила, 27.Х.1879 (превод)
24. Писмо на М. Дринов до А. Н. Пипин. Харков, 25.XI.1879 (превод)
25. Писмо на М. Дринов до А. Н. Пипин. Харков, 18.XII.1879 (превод)
26. Писмо на А. Н. Пипин до М. Дринов. Санкт-Петербург, 25.XII.1879 (превод)
27. Циркулярно писмо относно подготовката за организиране на експедиция на Императорското Руско географско дружество за изучаване на южнославянските земи, и по-специално на България [Санкт-Петербург, краят на 1879 - началото на 1880] (превод)
28. Писмо на М. Дринов до Л. Н. Майков. Харков, 30.III.1880 (чернова; превод)
29. Писмо на И. В. Помяловски до М. Дринов. Санкт-Петербург, 14.VI.1880 (превод)
30. Писмо на С. Веркович до П. А. Сирку. Санкт-Петербург, 28.XI.1880
31. Писмо на П. А. Сирку до С. Веркович. Санкт-Петербург, 1.XII. 1880
32. Из писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 17.Х.1884
33. Писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 30.XII.1884
34. Писмо на С. Салгънджиев до С. Веркович. Пловдив, 12.1.1885
35. Писмо на П. А. Сирку до К. Шапкарев. Санкт-Петербург, 28.IV. 1885
36. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Пловдив, 13.V.1885 (чернова)
37. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Самоков, 9.VII. 1885 (чернова)
38. Писмо на П. А. Сирку до К. Шапкарев. Санкт-Петербург, 4.VIII.1885
39. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Самоков, 19.VIII.1885 (чернова)
40. Писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 26.VIII.1885
41. Писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 23.Х.1885
42. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Самоков, 26.Х.1885 (чернова)
43. Писмо на О. Ф. Мил ер до С. Веркович. Санкт-Петербург, 20. XII.1885 (превод)
44. Писмо на П. А. Сирку до К. Шапкарев. Санкт-Петербург, 6.1.1886
45. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Самоков, 24.1.1886 (чернова)
46. Писмо на О. Ф. Милер до С. Веркович. Санкт-Петербург, 6. II. 1886 (превод)
47. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Самоков, 18.111.1886 (чернова)
48. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Самоков, 13.V.1886 (чернова)
49. Писмо на П. А. Сирку до А. Шопов. Санкт-Петербург, 15. XI. 1886
50. Писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 26.1.1888
51. Писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 20.111.1888
52. Писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 25.VI.1888
53. Писмо на И. Гологанов до С. Веркович. Крушево, 30.Х.1888
54. Писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 21. XI. 1889
55. Писмо на П. А. Сирку до Хр. Попконстантинов. Санкт-Петербург, 2.IV.1890
56. Писмо от Игнатий Рилски до Хр. Попконстантинов. Самоков, 13.IV.1890
57. Писмо на П. А. Сирку до М. Дринов. Санкт-Петербург, 17.XI.1890
58. Писмо на П. А. Сирку до М. Дринов. [Санкт-Петербург,] 26.1.1891
59. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Орхание, 2.III.1891 чернова)
60. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. София, 3I.V. 1891 (чернова)
61. Писмо на И. В. Помяловски до М. Дринов. Санкт-Петербург, 22. VI.1891 (превод)
62. Писмо на П. А. Сирку до К. Шапкарев. Санкт-Петербург, 7. XI.1891
63. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Орхание, 17.XI.1891 (чернова)
64. Писмо на П. А. Сирку до М. Дринов. Санкт-Петербург, 31.XII.1891
65. Писмо на П. А. Сирку до М. Дринов. Санкт-Петербург, 1 1.1892
66. Писмо на К. Шапкарев до П. А. Сирку. Орхание, 3.1.1892 (чернова)


Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Празнично работно време в дните около Гергьовден
Нашата витрина
ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА 3 МАРТ
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2022 г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Времеубежище
2. Краят на съвременното изкуство? (Или бъдещето на изкуството)
3. Разказът на един екзорцист
4. Стихотворения
5. Зигмунд Фройд - Сценично и преживелищно
6. Истории от ръчния багаж
7. Естествено учене • Образователната платформа на човещината
8. Тюркология в изгнание. Мефкюре Моллова. Биографично изследване
9. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност. Септември 1923 година. Провалът на едно поръчано въстание
10. От Омир до Прокъл. Кратка история на античната естетика

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com