Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Том 6 (CD) 
Автор: Колектив
Раздел: История на България от древността до наши дни
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
Народност: българска
ISBN: 9789545249303
първо издание, 2016 год.
меки корици, 0 стр.
Цена: 6,00 лв  
Прикачен файл:
СЪДЪРЖАНИЕ 
АРХЕОЛОГИЯ/ARCHAEOLOGY 
Александра Петрова. Кръстове енколпиони от РИМ – Враца
Aleksandra Petrova. Crosses-Encolpias from Regional Historical
Museum Vratsa 
Жулиета Гюлева. Териториална структура на Търново през
османския период
Julieta Giuleva. Territorial Structure of the town of Tarnovo through the
Ottoman period 
СТАРА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ/ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY 
Живко Ж. Жеков. Ификрат – стратегът реформатор
Jivko J. Jhekov. Iphicrates – the Reformer-strategist 
Николай Кънев. Византийската титла Магистър през ІХ – началото на
ХІІ в. Приносът на сфрагистиката за съставяне на листа на
носителите на титлата Магистър
Nikolay Kanev. The Byzantine title Magistros during 9 - the beginning of
12 c. Sigillfgraphical contribution to completion of Magistros’s
title Holders list 
Иван Христов, Ивелин Иванов. Отшелници, монаси и реформатори в
средновековна Европа: паралели изток-запад
Ivan Hristov, Ivelin Ivanov. Hermits, Monks and Reformers in Medieval
Europe: East–West Parallels 
Момчил Младенов. Светът на един византийски сановник
от ХV в
Momchil Mladenov. The World of a Byzantine Dignitary of
the 15_th Century 
Гергана Георгиева. Професионален профил на видинското население
според теметтуат дефтерите от средата на ХІХ век
Gergana Georgieva. Professional Profile of the Population in Vidin according
to Temettuat Defters from the Mid-Nineteenth Century
Красимира Мутафова, Младен Василев. Еврейската общност в Никопол и
Плевен – опит за съпъставително изследване
Krasimira Mutafova, Mladen Vasilev. The Jewish Community in Nikopol and
Pleven – an Attempt for Comparative Study 
НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ/
MODERN AND CONTEMPORARY BULGARIAN HISTORY 
Петко Ст. Петков. Кога свършва новата и започва най-новата история
на България
Petko St. Petkov. When the Modern Bulgarian History ends and
When the Comtemporary one Begins 
Антон Дончев. Командният състав на Източнорумелийската
милиция
Anton Donchev. The Commanders of the Eastern Romelia’s Militia 
Калчо Калчев. Панорама на българо-турските военнополитически
отношения в навечерието на франтовото „Братство по
оръжие“ (1916 г)
Kalcho Kalchev. Panoramic View on the Bulgarian-Turkish Military and
Political Relations on the Eve of Founding the ‘Brothers-in-Arms’
on Front 
Иван Думиника. Към въпроса за връзките на българските колонисти
с молдовското население в Буджака през ХІХ век
Ivan Duminika. On the question of relations with the Bulgarian colonists
and Moldovan population in the   Budjak in the XIX_th century 
Надежда Лисицына. Художники и журналисты В Болгарии в
Первой мировой войне (по материалам великотырновского
военно-исторического архива)
Nadezhda Lisitsina. Bulgarian Artists and Journalilists in World War I 
Лора Дончева. Професор Стефан Баламезов и конституционният въпрос
в България 1946-1947 г
Lora Doncheva. Professor Stephan Balamezov and Constitutional Affair in
Bulgaria 1946–1947 
Анка Игнатова. Ролята на българските музеи за издирването и опазването
на националното документално наследство в
периода 1878–1951 
Anka Ignatova. The Role of Bulgarian Museums for Researching and
Protection of National Documentary Heritage in
the Period 1878–1951 
Юлия Симеонова. Сведения за учебното дело в Търново през ХІХ век,
според архиви на Йордан Кулелиев
Yulia Simeonova. Information on Education in Turnovo during the XIX_th 
century in Yordan Kuleliev’s Archive 
Виолета Стойчева. Киното като ресурс на историята – документалното
кино в обучението по история и цивилизация
Violeta Stoycheva. Cinema as a Resource of Histoty – Documentaries in
the Education of History and Civilization 
НОВА И НАЙ НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ/
MODERN AND CONTEMPORARY GENERAL HISTORY 
Мариана Йовевска.Традиции и иновации по време на Първото сръбско
 въстание 1804–1813 г.
Mariana Yovevska. Tradition and Inovation during the first Serbian
Uprising, 1804–1813 
Симеон А. Симеонов. Русия, Европа и българското Съединение:
“изненадите” в нова ретроспектива
Simeon A. Simeonov. Russia, Europe and the Bulgarian Unification:
all the “surprises” in new retrospect 
Радослав Мишев. „Военното решение“ в Австро-Унгарската балканска
политика 1908–1914 г.
Radoslav Mishev. The military decision” in Austria-Hungarian Balkan
politic 1908–1914 
Йордан Митев. „Съюзническият неутралитет“ на Салазар повреме на
Втората световна война
Yordan Mitev. Salazar’s iberian neutrality Pact in World War II 
ГЕОГРАФИЯ/GEOGRAPHY 
Маринела Агаларева. Условия и фактори за възникване и активизиране
на свлачишни масиви в обсега на Българския дунавски бряг 
Marinela Agalareva. Conditions and Factors of Occurrence and Dinamics of
Landslide Massifs within Bulgarian Danube Bank 
Георги Алексиев, Маринела Агаларева. Геоморфология и геодинамика
на опасните гравитационни явления и процеси обсега на
Балановски рид – Разметанишки праг.
Georgi Aleksiev, Marinela Agalareva. Geomorphology and Geodynamics of
Hazardous Gravitational Phenomena and Processes in Balanovo Hill –
Razmetaniza Threshold 
Галин Петров, Мария Петрова. Ландшафтно-геофизични особености
на природен парк “Българка”
Galin Petrov, Mariya Petrova. Landscape-geophisical Characteristics of
the Balgarka natural Park
 
Мария Петрова. Относно избора на методика за изследване процесите
на самовъзстановяване на ландшафтите.
Mariya Petrova. Relating selection of Methods for the study of
Processes Self-Heling of the Landscape 
Стела Дерменджиева, Петя Събева. Урокът по география като
стратегически конструкт.
Stela Dermendzhieva, Petya Sаbeva. Geography Lesson as
Strategic Construct 
Пламен Парашкевов. Южен Кавказ на Евразийската геополитическа
карта
Plamen Parashkevov. South Caucasus in the Euraian
Geopolitical Map 
Димитър Симеонов. Пространствени аспекти при функционалния
анализ за изучаване на териториалните общности 
Dimitar Simeonov. Spatial Aspects in functional analysis of regional
Communities. 
Румен Янков. Динамика на селското население в България
(1985–2011 г.) и проблемите на обезлюдяването
Rumen Yankov. Dynamics of the rural population in Bulgaria
(1985–2011) and the problems of depopulation
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Нашата витрина
ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА КНИЖАРНИЦА „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ” В ДНИТЕ ОКОЛО ВЕЛИКДЕН
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Из младостта на пловдивския футбол
2. Китай в десет думи
3. Среща с тайнството. Съвременен поглед към Православието
4. Без мен
5. Дунавска България и Балканът, том 1: Историческо-географско-етнографски пътеписни проучвания от 1860 до 1879 г.
6. Хронос. Западът в схватка с времето
7. Стопанска България 1879-2008
8. Димитър Списаревски. Живот, легенди, митове и факти
9. Антология на българския символизъм
10. След размисъл. Избрани статии за психоанализата

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com