Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Фани Попова-Мутафова. Житие и страдание
Един софийски малчуган разказва
По следите на Алемоа
България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Том 9 (CD) 
Автор: Колектив
Раздел: История на България от древността до наши дни
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
Народност: българска
ISBN: 9786192080662
първо издание, 2016 год.
меки корици, 0 стр.
Цена: 6,00 лв  
Прикачен файл:
България, българите и Европа –
мит, история, съвремие
т. IX
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
31 октомври 2014 г.
Съдържание
Стара и средновековна история

Живко Ж. Жеков. Октавиан Август – модератор на
Республика
Jivko Jekov. Octavian August – moderator of Respublica
Николай Кънев, Олег Александров. Моливдовул на протокуропалата
Пакуриан Аршакид, открит в Поморие
Nikolay Kanev, Oleg Aleksandrov. Sceau de plomb de Pakourianos
Arsakides, Protokoupalates, decouvert en Anchialos (Pomorie)
Нова и най-нова история на България
Юлия Симеонова. Девическата гимназия „Митрополит Климент”
в Търново – един от символите на града (1879–1912)
Yuliya Simeonova. Girls’ Secondary School “Metropolitan Kliment”
in Turnovo – A Symbol of the City (1879–1912)
Мариан Георгиев. 22 септември 1908: Независими политически,
зависими финансово
Marian Georgiev. September 22nd 1908: Political independent,
financial dependent
Александър Георгиев. Западните покрайнини и
българо-югославските отношения 1919–1923 г.
Александр Георгиев. Западные окрайны и
болгаро-югославские отношения 1919–1923 г.
Нова и най-нова обща история
Мариана Йовевска. Същност и съдържание на специализирания
термин „Конституционна дипломация” в руската политика
на Балканите
Mariana Yovevska. Nature and content of the specialized term
„constitutional diplomacy” to the Russian policiy in the Balkans
Радослав Мишев. Австро-унгарските военностратегически планове
в началото на Първата световна война 1914–1915 г.
Radoslav Mishev. Austria-Hungary’s military strategic plans in the
beginning of the First World War 1914–1915
Валентин Спиридонов. Нови изследвания в Англия и Германия
за управлението на Вилхелм ІІ
Valentin Spiridonov. Recent Publications in England and Germany
on the Reign of Wilhelm II
Силвия Александрова. Пацифизмът „Америка Фърст” и
участието на САЩ във Втората световна война
Silviya Aleksandrova. Pacifism, “America First”
and the US Participation in the Second World War
Татяна Астарджиева. Антисъветски правителства в
Гражданската война на Русия
Tatyana Astardzhieva. The anti-soviet Governments
in the Civil War of Russia

Стефан Анчев. Фактори и процеси, предхождащи разпадането на
Втора Югославия (1980–1992 г.)
Stefan Anchev. Factors and Processes Preceding the Collapse
of Second Yugoslavia (1980–1992)
Катина Димитрова. Югославия без Тито1980–1992 г.
Katina Dimitrova. Yugoslavia Without Tito 1980–1992
Десислава Николова. Япония – икономическото чудо
на 60-те години на ХХ в.
Desislava Nikolova. Japan – The Economic Miracle
of the 1960 s
Светлин Стоянов. „Необходимостта” от британското управление
в Индия – образец за геополитическа демагогия
Svetlin Stoyanov. The Need for British Governement in India –
A Model of Geopolitical Demagogy
Емил Врежаков. Русия и Хагската конвенция за мир 1899 г.
Емиль Врежаков. Россия и Гаагская конференция мира 1899 г.
Драгомир Йорданов. Въпросът за границите на свободна
България по време на мисията на Драган Цанков и
Mарко Балабанов в Западна Европа и Русия през 1876 г.
Dragomir Yordanov. The Question of Independent Bulgaria’s
Borderlines during Dragan Tsankov and Marko Balabanov’s
Mission to Western Europe and Russia in 1876
География
Атанас Дерменджиев, Пламен Парашкевов, Поля Йорданова.
Стопанството на република Кипър.
Социално-икономически бележки
Atanas Dermendjiev Plamen Parashkevov, Polya Yordanova.
Economy the Republic of Cyprus. Socio-economyc Comments
Атанас Дерменджиев. Историческа география на Средна Азия
(Към изследванията на В. В. Бартолд)
Atanas Dermendjiev. Historical Geography of Central Asia
(the study of V. V. Bartholdy)
Галин Петров, Йоанна Станчева. Геоморфоложко проучване
на археологически обект Средновековен манастир
в м. Караачтеке край Варна– първоначални резултати
Galin Petrov, Yoanna Stancheva. Geomorphological Research
of Archaeological Object Mediaeval Monastery in
Karaachteke Siti near Varna – Initial Results
Слави Димитров. Динамиката на транспортната инфраструктура
по лузо-испанската граница
Slavi Dimitrov. Dynamics of Trasnport Infrastructure in
Luzon-Spanish Border
Мартин Дойков. Тенденции в развитието на българското
дунавско корабоплаване
Martin Doikov. Trends of Development of the Bulgarian
Danube Shipping
Стела Дерменджиева. Проектната дейност като средство
за формиране на ключови компетенции
Stela Dermendzhieva. Desing Work as a Means
of Formation the Core Competenciens
Тамара Драганова. Географското образование в
основното училище в Република Македония и разкриване
на вертикални връзки с „география на страните”
в гимназиалното образование
Tamara Draganova. Geographical Education in secondary School
in the Republic of Macedonia and Disclosure of Vertical Relation
with „geography of the countries” in high school education
Тамара Драганова. Съдържателно-структурен анализ на
учебник по география в Македония – ІІІ година
гимназиално образование – избирателен предмет
Tamara Draganova. Content-structural analysis
of geography textbook by geography in Macedonia –
III YEAR secondary education – Electiove Subject
Нина Ченкова, Димитър Владев. Наводненията във водосборния
басейн на река Бели Лом през периода 2005–2007 г. – фактори,
мероприятия и препоръки
Nina Chenkova, Dimitar Vladev. Тhe Floods in the Beli Lom River
Basin in 2005–2007 – Factors, activities and Recommendations
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Нов тираж!
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2021 г.
20 години Български книжици
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2020 г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Фани Попова-Мутафова. Житие и страдание
2. Един софийски малчуган разказва
3. Имало едно време в България
4. Проблеми на комизма и смеха
5. Музиката през Възраждането. Сборник документи от фондовете на Държавен архив - Русе
6. Вълкът единак. Богомил Райнов
7. Българите в Турция (1913-1945)
8. Хлъзгаво време
9. Само чувството пребъдва
10. Професорско каре

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com