Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Документи и материали по история на Русия XIXв., част1 
Автор: Съставител - Татяна Астарджиева
Раздел: Извори и документи, Балканска история, История на Азия
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
Народност: българска
ISBN: 9786192080945
първо издание, 2016 год.
меки корици, 194 стр.
Цена: 10,00 лв  
Прикачен файл:
Съдържание
Предговор‭
Глава I.‭ ‬ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ‭ ‬1800‭ – ‬1825‭ ‬г.
1.‭ ‬Из тайната конвенция между Русия и Франция
2.‭ ‬Из договора за създаване на коалиция между‭ ‬Русия и Великобритания‭
3.‭ ‬Континентална блокада
4.‭ ‬Из Тилзитския мирен договор между Русия и Франция‭
5.‭ ‬Из договора за настъпателен и отбранителен съюз‭ ‬между Франция и Русия
6.‭ ‬Из Фридрихсхаймския мирен договор
7.‭ ‬Из трактата,‭ ‬сключен в Букурещ между Русия и Турция‭
8.‭ ‬Заповед на Александър I към руската армия
9.‭ ‬Донесения на М.‭ ‬И.‭ ‬Кутузов до Александър I‭ ‬за сражението при Бородино
10.‭ ‬Из записките на А.‭ ‬П.‭ ‬Ермолов за съвещанието‭ ‬във Фили
11.‭ ‬Из договора,‭ ‬сключен в Гюлистан между‭ ‬Русия и Персия
12.‭ ‬Из съюзния отбранителен и настъпателен‭ ‬договор между Русия,‭ ‬Австрия,‭ ‬Великобритания и Прусия
13.‭ ‬Из заключителния акт на Виенския конгрес
14.‭ ‬Договор за Свещен съюз между Русия,‭ ‬Австрия и Прусия
15.‭ ‬Съюзен договор между Австрия,‭ ‬Великобритания,Прусия и Русия

Глава II.‭ ‬ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ ПРЕЗ‭
‬ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХIХ ВЕК
1.‭ ‬Из дневника на П.‭ ‬Г.‭ ‬Дивов за царуването на‭ ‬Александър I
2.‭ ‬Указ на Александър I за правата и‭ ‬задълженията на Сената
3.‭ ‬Манифест на Александър I относно‭ ‬учредяване на министерствата‭
4.‭ ‬Из указа‭ „‬За устройството на училищата‭”
5.‭ ‬Професор К.‭ ‬И.‭ ‬Арсенев за крепостното право‭
6.‭ ‬И.‭ ‬П.‭ ‬Пнин за облекчаване положението‭ ‬на селяните
7.‭ ‬Из указа за освобождаване на помешчическите‭ ‬селяни при условия,‭ ‬основани на взаимно съгласие‭
8.‭ ‬Из проекта на М.‭ ‬М.‭ ‬Сперански за‭ ‬държавно устройство
9.‭ ‬Из манифеста на Александър I за образуване на‭ ‬Държавния съвет‭
10.‭ ‬Из записките на маркиз А.‭ ‬дьо Кюстин за‭ ‬Николай I и системата на държавна власт в Русия‭
11.‭ ‬Из указа за задължените селяни‭
12.‭ ‬Из указа за предоставяне на права на‭ ‬помешчическите селяни и всички крепостни за‭
закупуване и придобиване на собствена земя и‭ ‬недвижимо имущество‭

Глава III.‭ ‬ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ И ИДЕИ В‭ ‬РУСИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХIХ ВЕК
1.‭ ‬С.‭ ‬П.‭ ‬Трубецкой за Съюза на спасението
2.‭ ‬Устав на Съюза на благоденствието
3.‭ ‬Проектът за Конституция на‭ ‬Н.‭ ‬М.‭ ‬Муравьов‭ (‬1821‭ – ‬1822‭ ‬г.‭)
4.‭ ‬Н.‭ ‬М.‭ ‬Муравьов за възможността да се установи‭ ‬републиканско управление в Русия‭
5.‭ ‬Из‭ „‬Руска правда‭” ‬на П.‭ ‬И.‭ ‬Пестел‭ (‬1824‭ ‬г.‭)
6.‭ ‬П.‭ ‬И.‭ ‬Пестел.‭ ‬Из Конституцията‭ „‬Държавен завет‭”
7.‭ ‬П.‭ ‬И.‭ ‬Пестел.‭ ‬Проект за подялба на земята
8.‭ ‬П.‭ ‬И.‭ ‬Борисов за Обществото на съединените славяни‭
9.‭ ‬Правила на‭ „‬Съединените славяни‭”
10.‭ ‬Из доклада на С.‭ ‬С.‭ ‬Уваров до Николай I‭ ‬за десетгодишната дейност на Министерството на‭
народната просвета‭ (‬1833‭ – ‬1843‭)
11.‭ ‬А.‭ ‬И.‭ ‬Херцен в споровете на западниците със‭ ‬славянофилите‭
12.‭ ‬Из‭ „‬Философическото писмо‭” ‬на П.‭ ‬Я.‭ ‬Чаадаев
13.‭ ‬Из писмото на В.‭ ‬Г.‭ ‬Белински до В.‭ ‬П.‭ ‬Боткин
14.‭ ‬М.‭ ‬В.‭ ‬Буташевич-Петрашевски.‭ ‬Проект за‭ ‬освобождение на селяните‭
15.‭ ‬Н.‭ ‬И.‭ ‬Костомаров за програмните положения на‭ ‬Кирило-Методиевото братство‭
16.‭ ‬Програма на Кирило-Методиевото братство

Глава IV.‭ ‬ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ‭ ‬1826‭ – ‬1871‭ ‬г.
1.‭ ‬Из конвенцията,‭ ‬сключена в Акерман между‭ ‬Русия и Турция‭
2.‭ ‬Из договора,‭ ‬сключен в Тюркменчай между‭ ‬Русия и Персия‭
3.‭ ‬Из мирния договор между Русия и Турция,‭ ‬сключен в Одрин‭
4.‭ ‬Из договора между Русия и Турция,‭ ‬сключен в‭ ‬Ункяр-Искелеси‭
5.‭ ‬Из руско-австрийската конвенция за взаимно‭ ‬гарантиране на полските владения‭
6.‭ ‬Конвенция между Русия,‭ ‬Австрия и Прусия,‭ ‬сключена след полската революция през‭ ‬1831‭ ‬г.
7.‭ ‬Из конвенцията между Турция от една страна,‭ ‬и Австрия,‭ ‬Франция,‭ ‬Великобритания,‭ ‬Прусия и‭
Русия,‭ ‬от друга,‭ ‬за затваряне на Проливите
8.‭ ‬Из договора между Русия и Англия,‭ ‬Франция,‭ ‬Турция,‭ ‬Сардинското кралство,‭ ‬Австрия и Прусия‭
9.‭ ‬Конвенция относно Дарданелския и Босфорския пролив
10.‭ ‬Конвенция между Русия и Турция относно‭ ‬държаните в Черно море военни кораби‭
11.‭ ‬Из отчета на Министерството на външните работи‭ ‬за‭ ‬1866‭ ‬г.‭ ‬относно принципите на руската политика‭ ‬към Османската империя и за основните моменти на‭ ‬българо-гръцкия църковно-национален конфликт
12.‭ ‬Из циркулярната телеграма на министъра на‭ ‬външните работи на Русия А.‭ ‬М.‭ ‬Горчаков до‭
представителите на Русия при дворовете на държавите,‭ ‬подписали Парижкия мирен договор от‭ ‬1856‭ ‬г.,‭ ‬за‭ ‬фактическото отменяне на Парижкия договор
13.‭ ‬Конвенция за ревизиране на Парижкия‭ ‬договор от‭ ‬1856‭ ‬г.,‭ ‬сключена между Русия и Англия,‭
Германия,‭ ‬Австрия,‭ ‬Франция,‭ ‬Италия и Турция

Глава V.‭ ‬ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ ПРЕЗ‭ ‬ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХIХ ВЕК‭
1.‭ ‬Из спомените на В.‭ ‬П.‭ ‬Мещерски за‭ ‬управлението на‭ ‬Александър II‭
2.‭ ‬Реч на Александър II пред предводителите на‭ ‬московското дворянство‭
3.‭ ‬Из рескрипт до В.‭ ‬И.‭ ‬Назимов
4.‭ ‬Крепостното население в Русия в навечерието на‭ ‬отмяната на крепостното право‭
5.‭ ‬Из речта на Александър II в Държавния съвет
6.‭ ‬Из Манифеста от‭ ‬19‭ ‬февруари‭ ‬1861‭ ‬г.
7.‭ ‬Из‭ „‬Общо положение за селяните,‭ ‬освободени от‭ ‬крепостна зависимост‭”
8.‭ ‬Из закона за откупуване на селяните,‭ ‬освободени от‭ ‬крепостна зависимост,‭ ‬на техните земи и за съдействието,‭ ‬което правителството ще им оказва,‭ ‬за да станат‭ ‬собственици на полските имоти‭
9.‭ ‬Из местната наредба за поземленото устройство‭ ‬на селяните,‭ ‬настанени върху помешчически земи въвВеликоруските,‭ ‬Новоруските и Белоруските губернии‭
10.‭ ‬Реформи в системата на местното управление.‭ ‬Положение за губернските и уездни земски учреждения
11.‭ ‬Из спомените на А.‭ ‬И.‭ ‬Кошельов за земската реформа‭
12.‭ ‬Градска реформа.‭ ‬Из градското положение
13.‭ ‬Реформа в съдебната система.‭ ‬Съдебни устави
14.‭ ‬Из спомените на А.‭ ‬Ф.‭ ‬Кони.‭ ‬Оценка на‭ ‬съдебната реформа‭
15.‭ ‬Военна реформа.‭ ‬Устав за воинската повинност
16.‭ ‬Из дневника на Д.‭ ‬А.‭ ‬Милютин за опита на‭ ‬К.‭ ‬П.‭ ‬Победоносцев да защити изключителните‭
права на дворянството при обсъждането на военната‭ ‬реформа в Държавния съвет‭
17.‭ „‬Конституцията‭” ‬на М.‭ ‬Т.‭ ‬Лорис-Меликов
18.‭ ‬Из Манифеста на Александър III за‭ ‬неприкосновеността на самодържавието‭
19.‭ ‬Из спомените на А.‭ ‬П.‭ ‬Изволски за Николай II

Глава VI.‭ ‬ИДЕИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ В‭ ‬РУСИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХIХ В.
1.‭ ‬Из писмото на А.‭ ‬И.‭ ‬Херцен‭ „‬Руският народ и‭ ‬социализмът‭”
2.‭ ‬Из статията на А.‭ ‬И.‭ ‬Херцен‭ „‬Да бием ли или‭ ‬да не бием мужика‭?”
3.‭ ‬Н.‭ ‬П.‭ ‬Огарьов.‭ „‬Какво е нужно на народа‭?”
4.‭ ‬Из прокламацията‭ „‬Млада Русия‭”
5.‭ ‬Тезиси на народниците‭ (‬1877‭ ‬г.‭)
6.‭ ‬Из програмата на вестник‭ „‬Земя и воля‭” (‬1878‭ ‬г.‭)
7.‭ ‬Из програмата на Изпълнителния комитет на‭ ‬„Народна воля‭”
8.‭ ‬Из програмата на‭ „‬Северния съюз на руските‭ ‬работници‭”
9.‭ ‬Из фабричния закон от‭ ‬3‭ ‬юни‭ ‬1886‭ ‬г.
10.‭ ‬Из спомените на С.‭ ‬Ф.‭ ‬Ковалик за руските‭ ‬революционери от‭ ‬70-те години и‭ „‬Капиталът‭”
на К.‭ ‬Маркс
11.‭ ‬Из програмата на групата‭ „‬Освобождение на труда‭”
12.‭ ‬Из Манифеста на Руската социалдемократическа‭ ‬работническа партия‭

Глава VII.‭ ‬РУСКАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА СЛЕД‭
1871‭ ‬ГОДИНА ДО КРАЯ НА ХIХ ВЕК
1.‭ „‬Съюз на тримата императори‭”
2.‭ ‬Меморандум на Русия,‭ ‬Германия и‭ ‬Австро-Унгария по балканските въпроси‭
3.‭ ‬Райхщадско споразумение между Русия и‭ ‬Австро-Унгария‭
4.‭ ‬Писмо от А.‭ ‬М.‭ ‬Горчаков до П.‭ ‬А.‭ ‬Шувалов‭ ‬относно затруднения по съгласуване на позициите на‭
Русия и Англия по Източния въпрос
5.‭ ‬Инструкция на А.‭ ‬М.‭ ‬Горчаков до Н.‭ ‬П.‭ ‬Игнатиев‭ ‬за позицията на Русия на предстоящата Цариградска‭ ‬конференция
6.‭ ‬Протокол,‭ ‬подписан от Русия,‭ ‬Германия, Австро-Унгария,‭ ‬Франция,‭ ‬Великобритания и‭
Италия по балканските въпроси
7.‭ ‬Из телеграмата на А.‭ ‬И.‭ ‬Нелидов до А.‭ ‬М.‭ ‬Горчаков‭ ‬за отклонението на Турция от Лондонския протокол‭
8.‭ ‬Из нотата на руското правителство за‭ ‬скъсването на дипломатическите отношения с Турция‭
9.‭ ‬Из Санстефанския прелиминарен договор‭
10.‭ ‬Из мирния договор между Русия и Турция‭
11.‭ ‬Писмо на френския външен министър Рибо до‭ ‬посланика на Русия в Париж Моренхайм
12.‭ ‬Проект за военна конвенция между‭ ‬Русия и Франция
13.‭ ‬Из съюзния договор между Русия и Китай
14.‭ ‬Из споразумението между Русия и Австро-Унгария за Балканите‭
15.‭ ‬Из конвенцията между Русия и Китай за‭ ‬Ляодунския полуостров
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Важно! 4 март (понеделник) ще бъде почивен ден за книжарницата
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2023 г.
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО НОВА ГОДИНА
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Високи прозорци
2. Васил Левски: "Да възкръсне България с пълна свобода"
3. През август ще се видим
4. Технофеодализъм
5. От кражби до убийства. Криминалните престъпления в България (1944-1989 г.)
6. Георги Кьосеиванов. Прокуденият премиер
7. Въведение в постмодернизма. Визуален пътеводител
8. Лекции по византийска философия
9. Homo sacer IV.2: Употребата на телата
10. Песен на песните Соломонови

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com