Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Ще произнасям само гласните
Годишник на ВЕБИ, том 8/ 2015 
Автор: Колектив
Раздел: Философия на религиите
Издателство: Бъдеще и надежда
Народност: българска
ISBN: 13136404
първо издание, 2015 год.
меки корици, 272 стр.
Цена: 16,00 лв  
Прикачен файл:
СЪДЪРЖАНИЕ

I.Богословски статии

Росица Ангелова (ШУ „Еп. Константин Преславски"): Петдесятната църква в България от учредяването на СЕПЦ до влизането в ОЕЦ (1928-1932)

Владимир Теохаров (СУ „Св. Климент Охридски): Метафизика на диалога

Вениамин Пеев (ВЕБИ, София): Дитрих Бонхьофер за „безрелигиозното християнство"

Велислав Алтънов (ВЕБИ, София): Какво бих направил с България, ако имах политическа власт (Част III)

Борислав Кутев (ВЕБИ, София): Каузалност на прошката. Психо-теологични перспективи

Красимир Стоянов (СУ „Св. Климент Охридски"): Разярената модерност в така наречения „ културен развод"

Валентин Велчев (ВЕБИ, София): Сбогом, Дарвин

II.Дисертации

Давид Пеев (докторант в СУ „Св. Кл. Охридски", катедра „Философия"): Относно научния статус на „Интелигентния дизайн" и аргумента за нередуцируемата сложност

Илия Савов (ВСУ „Черноризец Храбър", катедра „Психология"): Нарушение на когнитивните процеси при депресивни разстройства

III. Научни съобщения и отзиви

Таня Петрова (ВЕБИ, София): Дрянов, Й. „История на евангелските петдесятни църкви 1920-1976" (С„ Издание на ВЕБИ, 2015, 151 стр.)

IV. Био-библиографски данни за авторите

TABLE OF CONTENTS

a.Theological Research Papers

Rositsa Angelova (The Constantine of Preslav University of Shumen), The Pentecostal church in Bulgaria - from the establishment of The Union of Evangelical Pentecostal Churches in Bulgaria, until the acceptance in The United Evangelical Churches (1928 - 1932)

Vladimir Teoharov (Sofia University "St. Clement of Olirida"), Metaphysics of the dialogue

Veniamin Peev (BET1, Sofia), Dietrich Bonhoeffer about "unreligious Christianity"

Velislav Altunov (BET1, Sofia), What I would do with Bulgaria if I had the political power (Part III)

Borislav Kutev (BETI, Sofia), Causality of forgiveness. Psycho-theological perspectives

Krasimir Stovanov (Sofia University "St. Clement of Ohrida", department linguistic studies), Enraged modernity in the so-called "cultural divorce"

Valentin Velchev (BETI, Sofia), Farewell, Darwin

b.Dissertations

David Peev (PhD student, Sofia University "St. Clement of Ohrida"), On the scientific status of "Intelligent Design " and the argument for irreducible complexity

Ilia Savov (Varna Free University "Chernorizets Hrabar", school of psychology). Disturbance of cognitive processes in depressive disorders

HI. Reviews and Reports

Tania Petrova ( BETI, Sofia), Drianov, Y. "History of the Evangelical Pentecostal Churches 1920 -1976 "(BETI. 2015, 151 p.)

IV. Bio-bibliographical information
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
ВАЖНО! КНИЖАРНИЦА „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ” ИЗЛИЗА В ПОЧИВКА ОТ 22 ДО 24 СЕПТЕМВРИ ВКЛЮЧИТЕЛНО!
Нашата витрина
ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА КНИЖАРНИЦА „БЪЛГАРСКИ КНИЖИЦИ” НА 6 СЕПТЕМВРИ (СРЯДА)
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Ще произнасям само гласните
2. Вече чух тишината. Трима португалски поети
3. За неизбежната случайност. Есета. Истории. Фрагменти
4. Въведение в Дунавската писменост
5. Произходът на прабългарите - Дебатът през XXI век
6. Рана
7. Давам име на една врана
8. Несвършващо време. Спомени
9. Пътища към философското мислене. Въведение в основните понятия
10. За благодатта

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com