Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Фани Попова-Мутафова. Житие и страдание
Един софийски малчуган разказва
По следите на Алемоа
Laurea. Изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов 
Автор: Сборник
Раздел: Археология
Издателство: УИ „Св. св. Кирил и Методий”-Велико Търново
Народност: българска
ISBN: 9786192082703
първо издание, 2021 год.
твърди корици, 423 стр.
Цена: 30,00 лв  
Прикачен файл:
Съдържание:

I. AD GLORIAM
1. Невяна Дончева-Панайотова / Nevyana Doncheva-Panayotova
Доц. д-р Владимир Попов сред първосъздателите
на Великотърновския университет
Assoc. Prof. Vladimir Popov, PhD, Among the Founders
of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

2. Мариана Йовевска / Mariana Yovevska
Поздравления за 80-годишния юбилей на доцент Владимир Попов
Congratulations on the 80th anniversary of Associate
Professor Vladimir Popov

3. Мария Иванова / Mariya Ivanova
На учителя
To the Teacher

4. Боянка Герова / Boyanka Gerova
Спомен за моя преподавател Владимир Попов
In Remembrance Of My University Teacher Vladimir Popov

5. Ралица Къцаркова / Ralitsa Katsarkova
На доц. д-р Владимир Попов поздрав по повод 80-годишния му юбилей
To Assoc. Prof. Vladimir Popov, PhD, on the Occasion
of His 80th Anniversary

6. Михаил Михалев / Mihail Mihalev
Академичният път на доцент д-р Владимир Попов през погледа
на един възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
(Доцент д-р Владимир Попов – преподавател, ръководител,
първият демократично избран ректор на ВТУ)
The Academic Career of Assoc. Prof. Vladimir Popov, PhD Through
the Eyes of one of the Graduates of St. Cyril and St. Methodius
University of Veliko Tarnovo

7. Живко Жеков / Zhivko Zhekov, Момчил Младенов /
Momchil Mladenov, Стела Монева / Stela Moneva,
Библиография на доц. д-р Владимир Пенчев Попов
Bibliography of Assoc. Prof. Vladimir Penchev Popov, PhD

II. ТРАКОЛОГИЯ, СТАРА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ
8. Сергей Игнатов / Sergei Ignatov
The Mission to Punt in Middle Egyptian Literature
Мисията до Пунт в средноегипетската литература

9. Петър Вълев / Petеr Vаlev
Кога и как е открита хармоничната пропорция (Златното сечение)
When and How the Harmonic Proportion (Golden Ratio) Was Discovered

10. Стела Монева / Stela Moneva
Народният съд и жените в класическа Атина
The People’s Court and Women in Classical Athens

11. Неделчо П. Неделчев / Nedelcho P. Nedelchev
Политизация на преходните периоди в общата история –
проблемът комунизъм
Politicization of Transition Periods in General History
and the Problems Of Communism

12. Иван Тодоров / Ivan Todorov
Политически и обществени промени при тракийските племена
на север от Хемус (Стара планина) през I в. пр.н.е.
Political and Social Changes in the Thracian Tribes North
of Haemus (Stara Planina) in the First Century BC

13. Ваня Б. Лозанова-Станчева/ Vanya B. Lozanova-Stancheva
Император Константин I Велики между Бизантион и Константинопол
Emperor Constantine i the Great Between Byzantion and Constantinopl

14. Румен Т. Иванов / Rumen T. Ivanov
Етническият състав на населението между Дунава и Хемус
през І–VІІ век
The Ethnic Composition of the Population Between
the Danube and Haemus Mountain in the 1st – 7th Century

15. Надежда Христова / Nadezhda Hristova
Порядъчните граждани на средновековна Италия
The Decent Citizens of Medieval Italy

16. Момчил Младенов / Momchil Mladenov
Ямбол в българо-византийските отношения
през първата четвърт на ХІV век
Yambol in the Bulgarian-Byzantine Relations in the First Quarter
of the 14th century

III. АРХЕОЛОГИЯ, СФРАГИСТИКА, ЕПИГРАФИКА
17. Борис Д. Борисов / Boris D. Borisov
Още за античното селище северно от с. Караново, Новозагорско
Once Again for the Ancient Settlement North of the Village
of Karanovo, Nova Zagora Region

18. Атанас Атанасов / Atanas Atanasov
Луковична фибула от югозападния некропол на Августа Траяна
Crossbow Fibula from the Southwestern Necropolis in Augusta Trayana

19. Павлина Владкова / Pavlina Vladkova
Самостоятелни кули западно от Novae
Free-Standing Towers West From Novae

20. Оля Миланова / Olia Milanova
Скулптурна човешка глава от цитаделата „Баба Вида“ – Видин
Sculptural Human Head from the Citadel “Baba Vida” – Vidin

21. Николай Кънев, Милен Николов / Nikolay Kanev, Milen Nikolov
Нови оловни печати от района на Русокастро, постъпили
в колекцията на Регионален исторически музей – Бургас
New Lead Seals from the Area of the Medieval Fortress of Rusokastro,
Acquired by the Regional Historical Museum in Burgas

22. Румен Иванов / Rumen Ivanov
Османски епиграфски паметници от България
Ottoman Epigraphic Monuments from Bulgaria


IV. ЕТНОЛОГИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ
23. Павлин Чаушев / Pavlin Chaushev
Заключващите системи през Античността
Locking Systems in Antiquity

24. Селчук Сечкин / Selçuk Seçkin
The Mevlevîhane In Skopje
Мевлевихането в Скопие

25. Мария Иванова / Mariya Ivanova
Българската народна култура в миналото и в съвременността
The Bulgarian Traditional Culture in the Past and in the Present Day

26. Диана Б. Мъглова / Diana B. Maglova
Родствената терминология в село Страхилово
Kinship Terminology in the Village Of Strahilovo


27. Юлия Киселёва, Сергей Посохов / Yulia Kiselyova, Sergey Posokhov
«Я был близок к отчаянию… спасла меня работа»: историографический
быт В. П. Бузескула в 1920-е гг.
“I Was Close to Despair… Work Saved Me”: the Historiographical
Daily Life of V. P. Buzeskul in the 1920s.

28. Калчо К. Калчев / Kalcho К. Kalcev
Науката в спор с… публицистиката
Science in Dispute With… Non-Fiction


V. НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ
29. Валентин Кисьов / Valentin Kisyov
Тилзитският мирен договор между Русия и Франция от 1807 г.
The Tilsit Peace Treaty of 1807 Between Russia and France


30. Валентин Спиридонов / Valentin Spiridonov
Германското общество в навечерието на Мартенската революция 1848 г.
German Society on the Eve of the March Revolution of 1848

31. Татяна Астарджиева / Tatyana Astardzhieva
Женското избирателно право в Русия
Women’s Vote in Russia

32. Илиян Михов / Iliyan Mihov
Разузнавателно-диверсионната дейност на партизанския отряд
от състава на 11-та пехотна Македонска дивизия в периода 1915–1916 г.
The Reconnaissance and Sabotage Activity of the Guerrilla Detachment
of the 11th Macedonian Infantry Division in the Period of 1915–1916

33. Стефан Анчев / Stefan Anchev
Политиката на САЩ и техните западни съюзници към създадената
след войната СФРЮ (Втора Югославия).
The Policy of the United States and Its Western Allies Towards
the After the War-Formed Sfry (Second Yugoslavia)

34. Катина Димитрова / Katina Dimitrova
Югославия в сферата на геополитическите интереси
на САЩ през втората половина на XX век
Yugoslavia in the Sphere of the Geopolitical Intereses
of USA in the Second Half of the 20th Century

35. Анка Игнатова / Anka Ignatova
Сътрудничеството в областта на образованието и науката
между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
и Университета по библиотекознание и информационни технологии
Cooperation in the Field of Education and Science between St. Cyril
and St. Methodius University of Veliko Tarnovo and the University
of Library Studies and Information TechnologiesСЪКРАЩЕНИЯ / ABBREVIATIONS
ЗА АВТОРИТЕ
ABOUT THE AUTHORS
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Нов тираж!
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2021 г.
20 години Български книжици
Класация 50-те най-продавани книги в „Български книжици” за 2020 г.
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Фани Попова-Мутафова. Житие и страдание
2. Един софийски малчуган разказва
3. Имало едно време в България
4. Проблеми на комизма и смеха
5. Музиката през Възраждането. Сборник документи от фондовете на Държавен архив - Русе
6. Вълкът единак. Богомил Райнов
7. Българите в Турция (1913-1945)
8. Хлъзгаво време
9. Само чувството пребъдва
10. Професорско каре

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com