Български книжици
гр. София, ул. Аксаков 10
 
Раздели
Полезни връзки
Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"
Дюкян Меломан
Словото - българска вируална библиотека
Фондация "Елизабет Костова"
Вестник "Култура"
Антикварен магазин "Светлоструй"
Вестник "Литературен вестник"
НАБИС
Facebook - Български книжици

 

Нашата препоръка
Урбанизацията в българските земи под османска власт през XIX век (до 1878 г.)
Българите – атлас / Тhe Bulgarians - Atlas 
Автор: Колектив
Раздел: Българите в древността /прабългари/, Българска история на чужди езици
Издателство: Тангра ТанНакРа
Народност: българска
ISBN:
първо издание, 2001 год.
твърди корици, 277 стр.
Цена: 60,00 лв  
Прикачен файл:
Двуезично издание - български-английски

БЪЛГАРИТЕ - АТЛАС за първи път представя в карти и коментар към тях хилядолетната история на Българите, създавана от тях в непрекъсната приемственост. Нейното зараждане вече с основание се търси в първото хилядолетие преди Христа, когато се оформят активните и средища в Памирския регион. Като се има предвид, че българските царски анали, наречени „Именник на българските канове", поставят в средата на втори век след Христа регистрираното начало на династическа генеалогия, а българският слънчев календар в системата на дванадесетгодишен цикъл сигурно го предхожда със столетия, българското народно име остава знак за исторически континюитет от близо три хилядолетия. Това се потвърждава от редица новооткрити археологически и писмени данни, но особена стойност за легендарната българска старина представляват библейските родословия, в които Българите възхождат към коляното на преките потомци на Ной. Исторически непрекъснатата приемственост най-напред в азиатското и в междуконтиненталното евроазийско пространство, а сетне в Европа не би оставила дълготрайни резултати със значение за човешката култура и цивилизация, ако се изчерпваше с пасивно присъствие сред други народи. Българската история е примерът за активност и интерактивност в обменно-информационните зони по обширни земи, в които се извършва сближаването, опознаването и окончателното вписване на извършеното от хората в протичащото време на техните дела. В протяжността на това време, в което постоянно се реализират основните народни качества, Българите изпълняват - както всеки народ - историческата си мисия. Тяхната мисия е да бъдат държавостроители. По различен начин се характеризират държавните обединения и техните организационно-административни структури. Българските държави съхраняват духовните традиции, те филтрират всички заемки, за да не допуснат неподходящото чуждо, и винаги приемат с отговорност ударите на нашественици, насочили се с вихъра на опустошенията към сърцето на Европа.
БЪЛГАРИТЕ - АТЛАС представя в секвенция от отделни филмови кадри българската историческа мисия да се създава държавническа толерантност в поликултурна среда и да се сплотяват многосъставни общности.

THE BULGARIANS - ATLAS presents in maps and commentary to them the thousand-year long history of the Bulgarians, which they create in uninterrupted continuity. Its origin is now rightly sought in the first millennium BC when its active centres in the Pamirs Region were formed. Bearing in mind that Bulgarian royal annals called Name-list of Bulgarian Khans mark the beginning of a recorded dynastic genealogy in the middle of the 2nd century, and the Bulgarian Sun Calendar with its system of twelve-year cycles must precede it by several centuries, Bulgarian people's name has been a sign of historical continuity for about three thousand years. This is confirmed by many newly found archaeological and written data. However the Biblical lineages, in which Bulgarians are related to the direct descendants of Noah, are of particular value.
Historically uninterrupted continuity firstly in the Asian and in the intra-continental Euro-Asian space and later in Europe would not have left longstanding results of importance for the culture and civilization of mankind if it represented only passive presence among other peoples. Bulgarian history is an example of activity and interactivity in the information-exchange zones on vast territories, in which the connection, knowing and complete verification of people's endeavors in the passing of time is carried out. In the stretch of this time, in which basic peopie's qualities are constantly realized, Bulgarians have accomplished - as any other people - their historical mission. Their mission is to be state-builders. State formations and their organizational and administrative structures differ. Bulgarian states preserve the spiritual traditions. They filter all borrowings so that they do not let in the unsuited foreign influence and accept responsibly the blows of invaders who direct their devastating storm wind towards the heart of Europe.
The BULGARIANS-ATLAS presents in a sequence of separate film frames Bulgarian historical mission to create statesmanship tolerance in a poly-cultural environment and to unite multiple communities.
Търсене     
 
Важни Новини
Нашата витрина
Още...
Регистрирани потребители
Име:

Парола:


>> Регистрация
Новини
Нашата витрина
Книгата „За нашенската литература, или за новобългарските писмено-диалектни езикови форми“ е отново в наличност
Нашата витрина
ВАЖНО! ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ В ДНИТЕ ОКОЛО 24 МАЙ
Нашата витрина
Още новини...
10 най-продавани книги за месеца
1. Образ на значимото. Книга в чест на Атанас Далчев
2. Разговори с Маргарита Младенова
3. Путинизмът: Източници на новата руска диктатура
4. Вера и далавера. Есета и анализи, простотии и разкази 2000 - 2024
5. Спомени за Симеоновград и село Йорданово
6. Лекции по метафизика. Онтология
7. Българската Църква в предпоследните времена. Сборник
8. Атентатът в храм "Света Неделя" и пътят към злодеянието на БКП • Надвечерието на атентата - Велики четвъртъкъ 1925 год.
9. Митът за концептуалната рамка. В защита на науката и рационалността
10. Историографски спорове за Средновековието: българо-сръбски, българо-македонски

    © 2003 - 2012 Български книжици, office@knigabg.com